top of page

Onze voorwaarden & condities:
 

 • Gimas organisatie bureau is niet aansprakelijk voor schade die u in welke vorm dan ook heeft opgelopen tijdens, voor en/of na de markten en evenementen.
   

 • Bij extreme windvlagen of plotseling opstekende storm wordt u geacht voldoende materiaal bij u te hebben om de kraam goed vast te zetten ( doormiddel van spanbanden etc). Mocht blijken dat u niet in het bezit bent van dit materiaal dan kunt u door de organisatie per direct verwijderd worden zonder restitutie. Dit i.v.m. de veiligheid van het publiek, uw eigen collega’s en uzelf.
   

 • U dient uw eigen afval mee te nemen en op te ruimen. Als er na controle bij uw kraam of grondplek schoon gemaakt moet worden zullen deze kosten op u verhaald worden.
   

 • Het gebruik van een stroomaansluiting is op eigen risico. Er kunnen geen schadeclaims ingediend worden bij Gimas organisatie bureau . Tevens zijn wij niet aansprakelijk bij stroomstoringen of andere overmacht wat met stroom te maken heeft.
   

 • Deelnemers kunnen Gimas organisatie bureau niet verantwoordelijk stellen voor tegenvallende bezoekersaantallen , tegenvallende omzetten door welke omstandigheden dan ook.
   

 • Indien door omstandigheden ( buiten de wil van de organisatie om ) het evenement geen doorgang kan geven wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd.
   

 • Indien u als huurder de overeenkomst(en) wenst te annuleren bent u gehouden tot betaling van alle voor de uitvoering gemaakte kosten en schade wegens winstderving. Deze is tussen beide partijen gesteld op 50% van het door de huurder bij uitvoering van de overeenkomst te betalen bedrag. Annuleert u binnen de 28 dagen voor aanvang van het evenement, dan bent u het volledige bedrag aan ons verschuldigd. ( Op deze regel is alleen bij extreme situaties zoals overlijden een uitzondering te maken )
   

 • Het is verboden om alcoholhoudende middelen en tabak middelen op onze markten te verkopen of achter uw kraam te nuttigen.
   

 • De afmeting van de kraam is 1x4 meter; deze is voorzien van een overkapping
   

 • Je kunt de auto bij de kraam parkeren met in- en uitladen. Dit kan doorgaans vanaf twee uur voor aanvang van de markt; daarna moet de auto op de aangewezen parkeerplaatsen geparkeerd worden.
   

 • Tijdens de markt is het terrein voetgangersgebied en is het verboden om te rijden. Je kunt dus ook niet eerder vertrekken of inpakken dan na afloop van het evenement.
   

 • Op de markt accepteren wij geen geweld. Bij melding van geweld zullen wij u moeten verzoeken de markt te verlaten en zullen al uw gemaakte boekingen geannuleerd worden. Onder geweld verstaan wij o.a. andere ondernemers uitschelden, duwen, slaan, schoppen, bedreigen etc.
   

 • U kunt de markt alleen voor het einde van het evenement verlaten in overleg of als de organisatie dit aan geeft. Heeft u geen schriftelijke of mondelingen toezegging zult u tot de eindtijd van het evenement moeten blijven staan. Gaat u toch zonder toestemming eerder weg, dan zal u voor de overige markten afgemeld worden en komen alle annuleringskosten voor uw eigen rekening. Verlaat u toch eerder dan het einde de markt. Word de kraam dubbel in rekening gebracht. 
   

 • Beschrijf uitgebreid de artikelen die je gaat verkopen. Je mag enkel artikelen verkopen die je hier omschrijft; hier zal op gecontroleerd worden. Indien je andere artikelen wilt verkopen dien je dat vooraf te overleggen met de organisatie. Nunspeet onderneemt samen heeft het recht om de verkoop van andere artikelen waarmee je niet hebt ingeschreven, niet toe te staan . Deze artikelen zullen dan ook per direct van de kraam afgehaald moeten worden.
   

 • De organisatie zal zoveel mogelijk rekening houden met de wensen, maar is dit niet verplicht.
   

 • Wil je iets naast je kraam plaatsen of zeker zijn van een hoekkraam, neem dan een extra grondplek naast je kraam.
   

 • Tijdens de markt is parkeren bij de kraam alleen in uitzonderlijke gevallen en na toezegging van de organisatie mogelijk.
   

 • Er is een openbaar toilet in het Gemeentehuis op het marktplein.
   

 • De marktmeester is vanaf 06:00 uur tot 19:00 uur tijdens het evenement beschikbaar voor vragen of noodgevallen op telefoonnummer 06-12563930

bottom of page